Jump to content

ข้อมูล สัมมนา สำหรับสมาชิก VIP

Forums

 1. 1,029
  posts
 2. Robot and Indicator Bigmove Center

  เรียนรู้การใช้ Robot และ Indicator ช่วยเทรดใน Tfex และ Gold Forex รวมถึงพัฒนาเครื่องมือต่างๆสำหรับการเทรด

  4
  posts
 3. 92
  posts
 4. Forecast Report VDO and PDF

  update ทุกกลางปี และช่วงปีใหม่ เป็นการวางแผนการเทรดทั้งปี ตั้งแต่ต้นปี จนถึงสิ้นปี เพื่อหาช่วงเวลาสำคัญที่จะเกิด Trend

  40
  posts
 5. VDO สำหรับ คอร์สเก็งกำไร Future ของ Bigmove Club

  VDO ที่ใช้สำหรับดูก่อนเรียนคอร์สเก็งกำไร Future และรวมถึงทบทวนหลังเรียน

  10
  posts
 6. 55
  posts
×