Jump to content

ข้อมูล สัมมนา สำหรับสมาชิก VIP

Forums

 1. 907
  posts
 2. Robot and Indicator Bigmove Center

  เรียนรู้การใช้ Robot และ Indicator ช่วยเทรดใน Tfex และ Gold Forex รวมถึงพัฒนาเครื่องมือต่างๆสำหรับการเทรด

  4
  posts
 3. 87
  posts
 4. Forecast Report VDO and PDF

  update ทุกกลางปี และช่วงปีใหม่ เป็นการวางแผนการเทรดทั้งปี ตั้งแต่ต้นปี จนถึงสิ้นปี เพื่อหาช่วงเวลาสำคัญที่จะเกิด Trend

  34
  posts
 5. 55
  posts
×