Jump to content

ข้อมูล สัมมนา สำหรับสมาชิก VIP

Forums

 1. Set50 ทอง Commdoities Forex

  Record meeting ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00-10.00 สรุปตลาดที่น่าสนใจทุกตลาดทั่วโลกรวมถึงตลาดไทย และจะมี Record ภายใน 24 ชม.

  223
  posts
 2. Set50 Future และตลาดหุ้นไทย

  Online meeting วันพุธเช้า 9.00 - 10.30 และจะมี Record ภายใน 24 ชม.

  305
  posts
 3. ทองและตลาด commodities Forex

  Online Meeting ทุกวันพุธ ผ่าน join.me เวลา 19.00 - 20.30 และจะมี Record ภายใน 24 ชม.

  279
  posts
 4. สัมมนาการเทรด เทคนิค เนื้อหาใหม่ๆ ที่ Advance

  (จะแยกเป็นหัวข้อที่สำคัญ) ปกติจะ สอนเนื้อหาใหม่ๆ หรือ เนื้อหาที่น่าสนใจ ในช่วงคืนวันพุธ

  69
  posts
 5. บันทึกเรื่องราวที่ผมสนใจ + วิเคราะห์แผนการเทรด

  เรื่องทั่วไป ทั้งหุ้น ที่ผมศึกษา อ่านเพิ่มเติม จะบันทึกลงใน Forums นี้ อาจจะไม่ปะติดปะต่อ แต่คิดเห็นอย่างไร อ่านเจออะไร จะขีดๆเขียนๆ ไว้ในนี้

  42
  posts
 6. Forecast Report

  update ทุกกลางปี และช่วงปีใหม่ เป็นการวางแผนการเทรดทั้งปี ตั้งแต่ต้นปี จนถึงสิ้นปี เพื่อหาช่วงเวลาสำคัญที่จะเกิด Trend

  32
  posts
 7. 55
  posts
×