Jump to content

Welcome to Bigmove Club

Best Study and Learning website for Stocks and Future. Join us and make your money now!!!
ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

Forums

 1. ข้อมูล สัมมนา สำหรับสมาชิก VIP

  1. 905
   posts
  2. Robot and Indicator Bigmove Center

   เรียนรู้การใช้ Robot และ Indicator ช่วยเทรดใน Tfex และ Gold Forex รวมถึงพัฒนาเครื่องมือต่างๆสำหรับการเทรด

   4
   posts
  3. 87
   posts
  4. Forecast Report VDO and PDF

   update ทุกกลางปี และช่วงปีใหม่ เป็นการวางแผนการเทรดทั้งปี ตั้งแต่ต้นปี จนถึงสิ้นปี เพื่อหาช่วงเวลาสำคัญที่จะเกิด Trend

   34
   posts
  5. 55
   posts
 2. VDO และ File เรียนรู้การเทรดของ Big Move Club (ไม่มีหมดอายุ)

  1. 12
   posts
  2. 104
   posts
  3. 99
   posts
  4. 12
   posts
  5. 128
   posts
  6. 35
   posts
  7. 3
   posts
  8. 8
   posts
×