Jump to content

Welcome to Bigmove Club

Best Study and Learning website for Stocks and Future. Join us and make your money now!!!
ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

Forums

 1. ข้อมูล สัมมนา สำหรับสมาชิก VIP

  1. Set50 ทอง Commdoities Forex

   Record meeting ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00-10.00 สรุปตลาดที่น่าสนใจทุกตลาดทั่วโลกรวมถึงตลาดไทย และจะมี Record ภายใน 24 ชม.

   223
   posts
  2. Set50 Future และตลาดหุ้นไทย

   Online meeting วันพุธเช้า 9.00 - 10.30 และจะมี Record ภายใน 24 ชม.

   305
   posts
  3. ทองและตลาด commodities Forex

   Online Meeting ทุกวันพุธ ผ่าน join.me เวลา 19.00 - 20.30 และจะมี Record ภายใน 24 ชม.

   279
   posts
  4. สัมมนาการเทรด เทคนิค เนื้อหาใหม่ๆ ที่ Advance

   (จะแยกเป็นหัวข้อที่สำคัญ) ปกติจะ สอนเนื้อหาใหม่ๆ หรือ เนื้อหาที่น่าสนใจ ในช่วงคืนวันพุธ

   69
   posts
  5. บันทึกเรื่องราวที่ผมสนใจ + วิเคราะห์แผนการเทรด

   เรื่องทั่วไป ทั้งหุ้น ที่ผมศึกษา อ่านเพิ่มเติม จะบันทึกลงใน Forums นี้ อาจจะไม่ปะติดปะต่อ แต่คิดเห็นอย่างไร อ่านเจออะไร จะขีดๆเขียนๆ ไว้ในนี้

   42
   posts
  6. Forecast Report

   update ทุกกลางปี และช่วงปีใหม่ เป็นการวางแผนการเทรดทั้งปี ตั้งแต่ต้นปี จนถึงสิ้นปี เพื่อหาช่วงเวลาสำคัญที่จะเกิด Trend

   32
   posts
  7. 55
   posts
 2. VDO และ File เรียนรู้การเทรดของ Big Move Club (ไม่มีหมดอายุ)

  1. 12
   posts
  2. 104
   posts
  3. 99
   posts
  4. 12
   posts
  5. 34
   posts
  6. 3
   posts
  7. 7
   posts
  8. 66
   posts
×