Course Future Trading

คอร์สเก็งกำไร Future   6 เดือน
SET50 ทอง และตลาดต่างประเทศ
(Fundflow +Fundamental + Macro Economy + Pure Candle for Trend Trading) + Bonus พยากรณ์ตลาดที่น่าเทรดและรอบหุ้นในปี 2563

การเรียน การสอนจะถูกแบ่งออกเป็น
1. ภาคทฤษฎี 4 วัน 1 2 15 16 กุมภาพันธ์ 2563 (เสาร์-อาทิตย์)
2. สัมมนา Online ทบทวนและเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆ รวมถึงกลุ่ม Line เรียนรู้การเทรดต่อเนื่อง 6 เดือนพร้อม VDO Record ทุกสัปดาห์
3. มี VDO แปลจากต่างประเทศฟรี และ Vdo เทคนิคเนื้อหาการเทรดใหม่ ของ Bigmove สำหรับการเทรดแบบทั้งระยะสั้น และระยะยาว อีกหลายร้อยคลิป
4. เรียนรู้การเทรด Set50 Future แบบ Realtime
5. Bonus Report พยากรณ์ตลาดที่น่าเก็งกำไร และรอบหุ้นในปี 2563

สนใจติดต่อ 086-997-5080,  ID line: boyles
สถานที่เรียน: กทม (สถานที่ แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
เวลา 9.00 – 16.00
ค่าใช้จ่าย 6 เดือน : 25,000 บาท

เนื้อหา: วันที่ 1 ทำความเข้าใจการเทรดโดยใช้กราฟเปล่า Candlestick
1.เข้าใจ Model การเทรดในกลุ่ม แนวทาง Discretionary
2. เข้าใจส่วนประกอบของ Candlestick และความสำคัญของ True Range ใน Candlestick
3. เข้าใจแรงซื้อ แรงขายทั่วไปของแท่งเทียน และไส้เทียน
4. ทำความเข้าใจความหมายของ Entry Stoploss และ Exit
5. เรียนรู้ Risk: Reward
6. เรียนรู้การยุบแท่งเทียน
7. เรียนรู้การ Entry และ Traiing Stop โดยใช้ TF day และ TF HR
8. เรียนรู้การใช้ Inside outside bar, Up down bar
9. การมองหาจุดกลับตัวโดยใช้การอ่านแรงซื้อขายแท่งเทียนเปล่าๆ
10. การหาแนวรับ ต้าน ที่มีประสิทธิภาพในทาง Candlestick
11. ตัวอย่างการใช้วางแผน โดยใช้ Multi Timeframe ในการเก็งกำไรโดยใช้ Candlestick

เนื้อหา วันที่สอง: การใช้ Candlestick advance และการใช้ Fibo ให้มีความแม่นยำสูงสุด
1. ให้ Robot เทรดให้ดูในสถาการณ์เทรดจริง รวมถึงแนะนำผล และการนำไปใช้จริงจากผลการ Backtest
2. รู้จักการ BOX ในการเก็งกำไร
3. ทำความเข้าใจการเล่นตามเทรน และการเล่นสวนเทรน และการวางแผน
4. ทำความรู้จักกับ Fibo retracement, projection, agreement, pendurum
5. การใช้ Fibo ในแต่ละชนิดอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำระดับสูง (>80%)
6. การใช้ Fibo ร่วมกับ Candlestick และ Risk:reward สำหรับการทำกำไรระดับสูง Risk:Reward = 1:20-50  หรือกำไร 20-50 เท่า

เนื้อหาวันที่สาม : การบริหารเงินในการเล่น Future และการดูข้อมูลรายใหญ่ รายย่อย และการคำนวณรอบในการเล่นหุ้น และการวิเคราะห์ FundFlow ในตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ
1. เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญในการบริหารเงิน(Money management) ในการเล่น Future และการ Survive อยู่รอด และการ Compound port
2.ทำความรู้จักขนาดของสินค้า Future ไทย และต่างประเทศ เพื่อใช้ในการคำนวณการเล่นที่ถูกต้อง
3. เรียนรู้ Win ratio และ Drawdown ของคนทั่วไป สำหรับการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
4. เรียนรู้การวิเคราะห์ Fundflow เพื่อหารอบหุ้นรวมถึงการปรับฐานของตลาดหุ้นไทย รวมถึงการวิเคราะห์การจบเทรนในตลาดหุ้นไทย
5.การใช้ข้อมูล Future ในตลาดต่างประเทศ ในการหาเทรนขนาดใหญ่ และ What drive trend?
6. รู้จักการวิเคราะห์ Crisis ในตลาดโลก
7. การหารอบเล่นหุ้นจาก Cycle อย่างไรให้แม่นยำในสินค้า Set50 และทอง และ S&P

เนื้อหาวันที่สี่ : เน้น Workshop และทบทวนเนื้อหาทั้งหมดและเพิ่มเติมส่วน Advance
1. สรุป Model การหาเทรนของสินค้า Future
2. เนื้อหา Advance ของ Tfex set50 การใช้ TF 60 นาที พร้อม pattern+Volume ในการมองหาจุดกลับตัว
3. การนำ pure candle ไปประยุกต์ ใช้ในหุ้นรายตัว
4. เรียนรู้ Pattern Fail Break หรือ รูปแบบการหลอกกิน Stop สำหรับการเก็งกำไรจุดเข้าที่ดีที่สุด
5. Bonus วิเคราะห์หุ้นไทย โดยข้อมูล Fundamental เบื้องต้นอย่างแม่นยำ

รายละเอียด ข้อมูลสำหรับศึกษาต่อในกลุ่ม Bigmove ดูได้ตามคลิปด้านล่างนี้
(vdo coming) 

ผลงานของนักเรียนบางส่วน และคำติชม https://www.facebook.com/BigmoveClub/reviews