Course Future Trading

คอร์สเก็งกำไร Future   (6 เดือน)
(Set50 Future, Gold, Indices, Commodities and Forex)

การเรียน การสอนจะถูกแบ่งออกเป็น
1. ภาคทฤษฎี 4 วัน 3, 4, 10, 11 กุมภาพันธ์ 2561
2. Online Training ฝึกวางแผนการเทรดกราฟจริง
3.ใช้ Robot ช่วยเรียนรู้การเทรดแบบ Realtime
4. ฝึกปฎิบัติจริง

การส่งเสริมการสอน ติดตามดูแลตลอด 6 เดือน เพิ่มเติมดังนี้

  1. เรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน VDO พื้นฐานและการใช้ระบบ indicator Big move ผ่านทาง Forums สมาชิก
  2. ทบทวน Online ทุกสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ และวันพุธ และมี record สำหรับดูย้อนหลังตลอด 6 เดือน
  3. มีระบบส่งสัญญาณ สำหรับเรียนรู้การเทรด
  4. มีระบบเทรดอัตโนมัติที่จะช่วยแนะนำการเทรด Realtime ในบางสินค้า สำหรับการเรียนรู้การเทรด
  5. มีห้อง Band อัพข้อมูลในการเทรด

สนใจติดต่อ 086-997-5080, Line ID: @bigmoveclub
สถานที่เรียน: – โรงแรม Bliston สุขุมวิท (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
เวลา 9.00 – 16.00
ค่าใช้จ่าย 6 เดือน : 25,000 บาท

เนื้อหา: วันที่ 1 ทำความเข้าใจการเทรดโดยใช้กราฟเปล่า Candlestick
1.เข้าใจ Model การเทรดในกลุ่ม แนวทาง Discretionary
2. เข้าใจส่วนประกอบของ Candlestick และความสำคัญของ True Range ใน Candlestick
3. เข้าใจแรงซื้อ แรงขายทั่วไปของแท่งเทียน และไส้เทียน
4. ทำความเข้าใจความหมายของ Entry Stoploss และ Exit
5. เรียนรู้ Risk: Reward
6. เรียนรู้การยุบแท่งเทียน
7. เรียนรู้การ Entry และ Traiing Stop โดยใช้ TF day และ TF HR
8. เรียนรู้การใช้ Inside outside bar, Up down bar
9. การมองหาจุดกลับตัวโดยใช้การอ่านแรงซื้อขายแท่งเทียนเปล่าๆ
10. การหาแนวรับ ต้าน ที่มีประสิทธิภาพในทาง Candlestick
11. ตัวอย่างการใช้วางแผน โดยใช้ Multi Timeframe ในการเก็งกำไรโดยใช้ Candlestick

เนื้อหา วันที่สอง: การใช้ Candlestick advance และการใช้ Fibo ให้มีความแม่นยำสูงสุด
1. ให้ Robot เทรดให้ดูในสถาการณ์เทรดจริง รวมถึงแนะนำผล และการนำไปใช้จริงจากผลการ Backtest
2. รู้จักการ BOX ในการเก็งกำไร
3. ทำความเข้าใจการเล่นตามเทรน และการเล่นสวนเทรน และการวางแผน
4. ทำความรู้จักกับ Fibo retracement, projection, agreement, pendurum
5. การใช้ Fibo ในแต่ละชนิดอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำระดับสูง (>80%)
6. การใช้ Fibo ร่วมกับ Candlestick และ Risk:reward สำหรับการทำกำไรระดับสูง
7.ยกตัวอย่างการนำ Candle มาใช้ร่วมกับ Ichimoku อย่างเป็นระบบ (ถ้ามีเวลา ในส่วนนี้มี VDO ให้ศึกษาอยู่แล้ว)

เนื้อหาวันที่สาม : การบริหารเงินในการเล่น Future และการดูข้อมูลรายใหญ่ รายย่อย และการพยากรณ์
1. เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญในการบริหารเงิน(Money management) ในการเล่น Future และการ Survive อยู่รอด
2.ทำความรู้จักขนาดของสินค้า Future ไทย และต่างประเทศ เพื่อใช้ในการคำนวณการเล่นที่ถูกต้อง
3. เรียนรู้ Win ratio และ Drawdown ของคนทั่วไป สำหรับการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
4. มหัศจรรย์การต่อยอดด้วยการทบต้นใน Future
5.การใช้ข้อมูล COT ในตลาดต่างประเทศ ในการหาเทรนขนาดใหญ่ และ What drive trend?
6. การใช้ sentiment ในการเล่น counter trend และ Follow Trend อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การพยากรณ์อย่างไรให้แม่นำยในสินค้า Set50 และทอง
8. การใช้เครื่องมือพยากรณ์ อย่างไรให้ถูกต้อง และทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การทำนายสามารถทำนายในช่วงระหว่าง 1 เดือน – 1 ปีล่วงหน้า

เนื้อหาวันที่สี่ : เน้น Workshop
1. นำสิ่งที่เรียนในสามวันแรก มาต่อรวมกัน และทำความเข้าใจ Model เทรดในกลุ่ม Bigmove club
2. ทบทวน และสรุปพื้นฐาน ที่สำคัญกในการเก็งกำไรตั้งแต่วันแรกอย่างละเอียด
3. WorkShop ในสินค้า Future Set50 ทอง ค่าเงิน
4. WorkShop และการนำไปประยุกต์ในสินค้าเก็งกำไรได้ทุกประเภท เช่น หุ้น

ในส่วนของ VDO เรียนรู้ ตัวอย่างบางส่วน
1. Ichimoku และ ADX สำหรับการหาเทรน (VDO ที่อัดจาก Class room ในห้อง)
2. VDO record meeting ทุกสัปดาห์ จะสอนการวางแผน และการวิเคราะห์สินค้าที่จะเกิดเทรน (>30 records ที่น่าสนใจ)
3. Basic VDO Series
4. SERIES SET50 VDO SYSTEM BIG MOVE CLUB
5. Series SET50 VDO My Trading Experience
6. VDO เรียนรู้ทองเบื้องต้น
7. VDO เรียนรู้ระบบเทรดทอง (Indicator EA ตัวใหม่)
8. การใช้โปรแกรม MT4 เบื้องต้น
9. การ INSTALL BIGMOVE EA AUTOTRADE

ผลงานของนักเรียนบางส่วน และคำติชม https://www.facebook.com/BigmoveClub/reviews