ในวันที่ SET จะวิ่งไป 2,600 ตลาดไทยจะโตเท่าสิงคโปร์แล้วโว้ย!!!

ในวันที่ SET จะวิ่งไป 2,600 ตลาดไทยจะโตเท่าสิงคโปร์แล้วโว้ย!!!

ในวันที่ SET จะวิ่งไป 2,600 ตลาดไทยจะโตเท่าสิงคโปร์แล้วโว้ย!!! 555+ หมายความว่าอย่างไร แอดจะอธิบายให้ฟัง…

Posted by ข่าวสารการลงทุน – Bigmove Club News on Thursday, June 7, 2018

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *