ช่วงนี้ ต่างชาติขายรัวๆ ไปเจอในข่าวหุ้น เขาก็ไปหา 50 ตัวที่ ต่างชาติถือเยอะๆ เพราะเป็นเป้าที่มีโอกาสโดนขาย

ช่วงนี้ ต่างชาติขายรัวๆ ไปเจอในข่าวหุ้น เขาก็ไปหา 50 ตัวที่ ต่างชาติถือเยอะๆ เพราะเป็นเป้าที่มีโอกาสโดนขาย

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *