เรียนรู้ดาวจรัสฟ้า บางดวงก็เจิดจรัสใหม่ แต่หลายๆดวงดับแล้ว ดับลับไม่หวนกลับ

เรียนรู้ดาวจรัสฟ้า บางดวงก็เจิดจรัสใหม่ แต่หลายๆดวงดับแล้ว ดับลับไม่หวนกลับ

เรียนรู้ดาวจรัสฟ้า บางดวงก็เจิดจรัสใหม่ แต่หลายๆดวงดับแล้ว ดับลับไม่หวนกลับ 😭 ตัวอย่างเยอะดีครับ นำไปศึกษากันครับ 🙂

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *