งินเฟ้อใน asia จะเห็นว่า เงินเฟ้อในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

งินเฟ้อใน asia จะเห็นว่า เงินเฟ้อในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

เงินเฟ้อใน asia จะเห็นว่า เงินเฟ้อในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ อินเดีย ถ้าเราดูหุ้นจะเห็นว่าบ้านเรามีภูมิคุ้มกันเยอะกว่าชาวบ้านเขาในเรื่องผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ย ตลาดจึงผันผวนน้อยกว่าคนอื่นเขา หรือถ้าจัดในหมวดหมู่ INDEX พวกอินเดีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ก็คงต้องประมาณ Growth stock ส่วนไทยก็คงเป็นอารมณ์แบบ หุ้น Value รายได้สม่ำเสมอ เติบโตน้อยหน่อย แต่ปันผลดีไรงี้ ก็จะผันผวนน้อย (การผันผวนน้อยก็ถือเป็น value ที่ดีอย่างถึง)

สรุปว่า เงินเฟ้อก็เป็นปัจจัยนึง ผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยทำให้เราได้รับผลกระทบน้อยกว่าคนอื่น ผันผวนน้อยกว่า ในขณะเดียวกัน ถ้าเศรษฐกิจโลกเติบโต หุ้นบ้านเราก็อาจจะขึ้นน้อยกว่าคนอื่นเช่นกัน

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *