Monthly Archives - August 2017

กองทุนเปิด US Tech Stocks

กองทุนเปิด US Tech Stocks วันนี้นั่งดู Money Channel เลยอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนเปิดที่ลงทุนในต่างประเทศที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี้ เรามาดูผลตอบแทนของพวกกองทุนเทคโนโลยีในต่างประเทศย้อนหลังกัน (U.S. Technology ETF) ถ้าเราย้อนไป 10 ปีหลัง จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 9.87%/ปี 5ปีหลัง = 15.73%/Year และปีล่าสุดครึ่งปี 22% เลยทีเดียว ถ้ารวมผลตอบแทน 5 ปีหลังจะได้ถึง 107% ทีเดียวในการถือกองทุนประเภทนี้ กองทุนเปิดตาม Link ของ Money Channel(Link ด้านล่าง) ที่ดูจะใกล้เคียงหมวดนี้สุด น่าจะเป็น กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 และ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ซึ่งให้ผลตอบแทน 19-20% ถึงก็ใกล้เคียงกับ US techno ETF ปัจจุบันน่าจะมีอีกหลายกองทุน ลองหาข้อมูลกันเพิ่มเติมดูนะครับ ดัชนี NDQ 100 คืออะไร คล้ายๆ Set100 ในบ้านเรา NASDAQ 100 จะรวบรวมบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะบริษัทพวกไฮเทคทั้งหลาย ยกเว้นกลุ่มสถาบันการเงิน อย่างเช่น เทคโนโลยี ค่าปลีก สื่อสาร Biotech สุขภาพ ขนส่ง บริษัทที่หลายท่านรู้จักเช่น Amazon Apple Blizzard Ebay Expedia Garmin Intel Yahoo ในเมื่อผลตอบแทนในอดีตในไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต หลายคนคงมีคำถามเกี่ยวกับการลงทุน เดี๊ยวเรามาวิเคราะห์กัน 1. ค่าเงิน คงเป็นเรื่องอันดับต้นๆเลย ถึงแม้กองทุนส่วนใหญ่น่าจะประกันความเสี่ยงค่าเงินให้เราแล้ว แต่ถ้าค่าเงินในประเทศที่เราลงทุนเกิดอ่อนมากๆ ผลตอบแทนเราอาจจะลดลงอย่างน่าตกใจก็ได้ – ค่าเงิน [...]