Monthly Archives - January 2016

ความสัมพันธ์ของตลาดโลก น้ำมันดิบ และตลาดหุ้นไทย

ความสัมพันธ์ของตลาดโลก น้ำมันดิบ และตลาดหุ้นไทย ขอสรุปการทดลอง 15 ปีหลัง 2000-2015 ดังนี้ 1. Energy มีความสัมพันธ์กับ Set50 ประมาณ 80-90% (มีบ้างช่วงที่ไม่วิ่งตามกัน) 2. Crude oil กับ กลุ่ม Energy บ้านเรา มีความสัมพันธ์กัน 70-80% 3. ดังนั้น set50 ในช่วง 15 ปีหลัง มีความสัมพันธ์กับ Crude ประมาณ 60-70% 4. ความสัมพันธ์ในทาง จุดต่ำสุด(bottom) สำหรับ จุดต่ำสุด 58 คั้รงของ set50 เป็นช่วงเวลาเดียวกับ S&P ทำจุดต่ำสุด 52 ครั้ง และตรงกับ Bottom น้ำมัน 34 ครั้ง คิด +- หน้าหลังครอบคลุม 10 วัน 5. ความสัมพันธ์ในทาง จุดสูงสุด 60 ครั้งของ set50 เป็นช่วงเวลาเดียวกับ S&P ทำจุดสูงสุด 49 ครั้ง และตรงกับ น้ำมัน 29 ครั้ง( คิด +- หน้าหลังครอบคลุม 10 วัน) 6. ดังนั้น จากสถิติ ที่ Set50 กับ S&P ทำจุดต่ำสุดในช่วงเวลาใกล้ๆกัน มากถึง [...]

ตัวอย่างการพยากรณ์ตลาดหุ้นไทย Set50

ตัวอย่างการพยากรณ์ตลาดหุ้นไทย Set50 1 ในเรื่องที่คนสนใจใน คลาสการเทรด Future สถิติความแม่นยำน่าจะราวๆ 70-80% ใน set50 การใช้การพยากรณ์ในตลาดต่างๆอย่างไรให้เกิดประโยชน์