Monthly Archives - September 2015

เยเลนจะขึ้นดอกเบี้ยไหม และดีหรือแย่กับตลาดหุ้น

  เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เดี๊ยวเรามาดูข้อมูลกัน     ผมยังเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้เลย(กันยา) หรืออย่างช้าสุดไม่ควรเกินต้นปี 2016 ข้อมูลบ่งบอกการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ครั้งแรก ตลาดมักจะปรับตัวลงก่อนที่ FED จะประกาศขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรก อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนกลัว แต่จากข้อมูลก็บ่งบอกอีกว่า ตั้งแต่ 1971 มีการขึ้นดอกเบี้ยของ FED 7 ครั้ง และในแต่ล่ะครั้งตลาดให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 19.21% เลยทีเดียวดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของ FED โดยสถิติแล้ว ตลาดมักจะปรับฐานก่อน (เหมือนช่วงเดือนที่แล้ว) จากสถิติเราจะเห็นว่าหลังการปรับฐานภายใน 6 เดือน FED เริ่มขึ้นดอกเบี้ย และการขึ้นดอกเบี้ยของ FED โดยปกติจะให้ผลตอบแทนที่ดีถ้านับตั้งแต่ปี 1971 ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเกือบ 20% ดังนั้นอย่าตกใจมากมันกับการขึ้นดอกเบี้ยของ FED จากสถิติเราจะเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ FED มีแนวโน้มจะทำกำไรจากตลาดหุ้นได้ดีกว่าตลาดอสังหาเป็นอีกตัวที่เริ่มฟื้นตัว จากรูปที่ให้ดู อันนี้เป็นอีกตัวที่สนับสนุนว่า FED มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้ ตลาดอสังหาเป็นอีกตัวที่เริ่มฟื้นตัว จากรูปที่ให้ดู อันนี้เป็นอีกตัวที่สนับสนุนว่า FED มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้เหตุผลที่ 2 ทำไม FED ต้องขึ้นดอกเบี้ย หลายปีหลังเครื่องมือหลักที่ธนาคารกลางช่วยในการจัดการกับวิกฤตการเงินคือ การลดอัตราดอกเบี้ย  ถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ำใกล้ 0 แบบนี้ต่อไป เมื่อเกิดวิกฤตครั้งต่อไป เครื่องมือนี้จะไม่สามารถถูกนำมาใช้ทันที ในระยะสั้นนี้เรายังไม่เห็นวิกฤตใดๆ แต่จากภาพจะเห็นว่า หนี้ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลของ Bank for International Settlements แสดงให้เห็นว่าเรามีความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการเงินครั้งต่อไป ดังนั้นการเตรียมการให้พร้อมสำหรับ FED จึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นผมคิดว่า FED ไม่มีทางเลือกมากนักที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำอีกต่อไป แต่อย่าลืมนะครับ การขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไป เมื่อเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวมากพอ ก็ทำให้เกิด Great Depression ขึ้นมาแล้วในช่วง 70 [...]