เรามาดูความคล้ายคลึ่งประวัติศาสตร์ในช่วง Great Depression กับปัจจุบันก่อน

เรามาดูความคล้ายคลึ่งประวัติศาสตร์ในช่วง Great Depression กับปัจจุบันก่อน

ก่อนที่เราจะมาพูดเรื่อง The Kondratiev Wave: Today and in the Great Depression หรือ SuperWave (K Wave)

เรามาดูความคล้ายคลึ่งประวัติศาสตร์ในช่วง Great Depression กับปัจจุบันก่อน

1. Debt Hit bubble ทำจุดสูงสุดในปี 1929 และ 2007
2. ตลาดหุ้น และ Bond crashed  และสถาบันการเงินล้ม ใน่ชวงปี 1920-1930 และตั้งแต่ปี 2007
3. การพิมเงินเริ่มขึ้นในปี 1933 และ 2009
4. หุ้นทั่วโลก เริ่มวิ่ง Rally ในปี 1933-1937 และ เหมือนกัน 2009-2014
5. เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว 1933-1936 และเช่นกัน 2009-2014
6. ในปี 1937 Fed Tightened reserves หุ้นเมกาตก ในเดือนมีนา 1937 ถึง มีนา 1938 มากกว่า 50%
นี่คือความคล้ายคลึ่นกันในช่วงก่อนที่จะเกิด Great Depression ในปี 1937 ลำดับเหตุการณ์เหมือนที่เราอยู่ในปัจจุบันมาก

ลำดัยเหตุกาณ์ทั้งหมดจะเห็นความสัมพันธ์ของ Supercycle Wave ขนาดใหญ่ที่เราอยู่ในโลกทุนนิยมนี่ จะเป็นรูปแบบวัฐจักร

Tax component คือปัญหาในปี 1937 องค์ประกอบของการขึ้นดอกเบี้ย การขึ้นภาษี และการลดการใช้จ่ายภาครัฐ ส่งพิษต่อเศรษญกิจโลก ซึ่งเป็นความผิดพลาดของ FED ในช่วงปี 1937 ส่งผลตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดเมกาปรับตัวลงมากกว่า 50%

ในปี 2013 ขึ้นภาษี และ 2014 อนุมตัิ the Affordable Care Act และ Spending is falling as a percentage of GDP แต่โดยภาพรวมเพิ่มขึ้น มีเหตุการณ์ 2 อย่างท่ีคล้าย 1937 และ 1 อย่างที่แตกต่าง ระหว่างปี 1937 และปัจจุบัน

เราเชื่อว่า FED ไม่น่าจะอยากเห็นตลาดปรับตัวลงแรง จากการขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไป

จากการประชุม FED Yellen ให้เหตุผลที่เราจะมองหุ้นจะยังดูดีอยู่ เพราะเธอได้บอกว่า ถึงเงินเฟ้อจะขึ้นไปที่ 2% และอัตราการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น FED จะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย จนกว่าเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งกว่านี้ ข้อมูล Yallen ทำให้เรา Bullish ในตลาด US ยูโรป india China ถ้า case ที่ดีที่สุด FED จะขึ้นดอกเบี้ยต้นปี 2016 แต่ตามความเห็นเราคิดว่า FED จะเริ่มขึ้นในเดือนกันยา 2015

boyles Bigmove Club

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *