Monthly Archives - November 2014

หยุดกังวลสะที!!

หยุดกังวลสะที!! จาก van k tharp โดย boy bigmove part 1 เรื่องความกังวล จิตวิทยาทุกๆครั้งที่ไมเคิลคิดที่จะเข้าเก็งกำไร เขามักจะถามตัวเองเสมอว่า ถ้าฉันขาดทุนล่ะ บ่อยครั้งที่ความคิดนี้จะทำให้ไม่กล้าเข้า หรือกว่าจะเข้าก็ใช้เวลานานมากๆ โอกาสหลายๆครั้งมักจะหลุดลอยไป และเมื่อไมเคิลเปิดสถานะการเก็งกำไร สิ่งที่เขาคิดต่อคือ ระบบฉันก็มีผิดเหมือนกันนะ แล้วถ้าครั้งนี้ผิดและขาดทุนล่ะ และเขาไม่สามารถนอนหลับได้เพราะเขาคิดตลอดเวลาว่า ถ้า ถ้า ถ้า ไมเคิลทุกข์ทรมานจากอาการที่เราเรียกว่า ความกังวลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า องค์ประกอบ ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางจิตวิทยาของความเครียด ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์และเราจะพิจารณาสององค์ประกอบนี้ องค์ประกอบทางด้านชีวภาพ คือการตอบสนอง การต่อสู้ ปฏิกิริยา ดั้งเดิม ที่ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้อยู่รอด ส่วนองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา ทำให้คนโฟกัส และใส่พลังงานมากขึ้นในสิ่งที่พวกเขา กำลังทำ มันอาจจะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น หรือต่อสู้มากขึ้น แต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนมากขึ้นองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา คือสิ่งที่ไมเคิลกำลังทำ ความกังวล มันเกี่ยวข้องกับผลงาน และสิ่งที่จะตามมา มันคือความคาดหวังของความล้มเหลว และการประเมินตนเอง ในแง่ลบ ที่มาพร้อมกับความล้มเหลว ความกังวลอาจส่งผลเสียร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งผลทางจิตวิทยารุนแรงกว่าองค์ประกอบทางด้านชีวภาพมาก นักวิจัยได้แสดงตัวอย่างถึงนักเรียนที่กังวลเรื่องของผลการสอบ มักจะได้ผลลัพธ์ที่แย่มากกว่านักเรียนที่ไม่กังวลเรื่องการสอบ นักเรียนที่กังวลเรื่องการสอบจะใช้สติ สมาธิไปถึง 25% กับความกังวลใจแทนที่จะมุ่งมั่นไปกับความพยายามในการทำความข้อสอบ ไมเคิลคือนักลงทุน ที่ไม่สามารถนอนหลับได้ เพราะกังวลใจเกินไปกับผลลัพธ์ ซึ่งเหมือนนักเรียนที่กังวลใจในการทำข้อสอบ ความสามารถของเขาในการพยากรณ์ราคา หรือหาจังหวะที่ดีในการลงทุนจึงไม่เกิดขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับกันผลงานของตัวเองทำให้เขาไม่สามารถทำผลลัพธ์ให้ออกมาดีได้Worry and Information Capacity ความกังวลและความจุของข้อมูลคนเรามี limit ในการรับข้อมูล คุณสามารถทดสอบได้ โดยการดูตัวเลขพวกนี้ 78 23 81 59 44 90 37 17 4 [...]