trader magazine aug 2012 p.68

trader magazine aug 2012 p.68

มาเรียนรู้ประสบการณ์
1. เขาอยู่ในตลาด dot com bubble
2. ตั้งแต่ตอนนั้นเขาเรียนรู้ที่จะเป็น trader แบบ cerservative trader และจะไม่มีทางสูญเสียเงินก้อนใหญ่อีกครั้ง

3. ตลาดหมีใหญ่สอนให้เขา จำอย่างแรกคือห้ามเสียเงิน ห้ามเสียเงิน
4. ความผิดพลาดเขาคือ เขาคิดที่จะไม่มี stoploss เมื่อมีการย่อเล็กๆ มักจะทำ high ต่อ แต่ครั้งสุดท้าย มันลงแรงมาก และเขาก็เปลี่ยนความคิด ด้วยการ Hope หรือ หวังว่ามันจะกลับขึ้นไป แต่มันกลับสูญเสียมหาศาล
5. ห้ามคิดว่าตลาดจะไม่มีทางลงต่ำไปกว่าไม่ได้ เพราะเหตุผลว่าลงมามากแล้ว
6. สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมคือ สิ่งไม่คาดหวัง ทุกครั้งต้องมีจุดขายขาดทุน ปกป้องเงินทุนเราจาก ตลาดที่วันนึงอาจ surprise เราอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ได้

Boyles แปล

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *