มาดูตัวอย่างการลาก fibo หา Target ใน GC TF เล็ก

มาดูตัวอย่างการลาก fibo หา Target ใน GC TF เล็ก

มาดูตัวอย่างการลาก fibo หา Target ใน GC TF เล็ก

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *