จีนให้ความสำคัญกับทองเยอะมาก เพราะเรื่องสงครามค่าเงินนี่ล่ะครับ

จีนให้ความสำคัญกับทองเยอะมาก เพราะเรื่องสงครามค่าเงินนี่ล่ะครับ

จีนให้ความสำคัญกับทองเยอะมาก เพราะเรื่องสงครามค่าเงินนี่ล่ะครับ

im Sinclair’s Commentary
From our friends at GATA:
Le Metropole Members,
More Beijing embassy cables show China sees gold as central in currency war
Submitted by cpowell on 05:58PM ET Monday, September 5, 2011. Section: Daily Dispatches
9:17p ET Monday, September 5, 2011
Dear Friend of GATA and Gold:
More news media-monitoring cables from the U.S. Embassy in Beijing to the State Department in Washington show that both China’s government and the nation’s financial press, tightly controlled by the government, consider gold to be the main weapon in a world currency war that is under way.
The additional cables, published a few days ago by Wikileaks and located by GATA’s Irish friend R.M., disclose that China thinks that the United States is trying to prevent China’s foreign exchange surplus from being converted into gold because the U.S. and its European allies plan a return to a gold standard that will favor them because they hold most of the world’s gold reserves.
China itself has acknowledged that it is rapidly building its own gold reserves to facilitate international use of its currency, the renminbi.
The citation of the gold-related commentaries by the U.S. embassy cables suggests that China’s acquisition of gold is of great concern to the U.S. government as well.
น่าสนมากครับ จีนให้ความสำคัญกับทองเยอะมาก เพราะเรื่องสงครามค่าเงินนี่ล่ะครับ จีนเปลี่ยนเป็นสำรองทองเยอะขึ้นเยอะมากครับ ที่เขากล่าวว่าจีนผลิตทองก็ไม่ยอมส่งออก นี่ล่ะครับ เหตุผล Buy on Dips ทองลงเยอะๆ ต้องกล้าเก็บนะครับ เพราะ consider gold to be the main weapon
พญามังกรยามหลับนั้น ถ้ำแคบๆมืดๆก็ขดตัวซ่อนอยู่ได้ แต่เมื่อถึงคราวผงาด “ฟ้าก็ยังแคบเกินไป” จีนมีทองเป็นฐานที่แข็งแกร่ง ดังนั้น มันม่ายช่าย demand ของรายย่อยอย่างเราเท่านั้น มันเป็น demand ในระดับประเทศด้วยนะครับ ข้อความนี่จาก k. next thaigold ^^
boyles

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *