การวิเคราะห์ Fund Flow และ Six Stages of Business Cycle

การวิเคราะห์ Fund Flow และ Six Stages of Business Cycle

เมื่อวันเสาร์ ผมก็ไปสัมมนาเรื่องการวิเคราะห์ Fund Flow ของ Broke นึงที่ผมเป็นลูกค้าครับ ก็จะขอสรุปเอาไว้นะครับ เดี๊ยวลืม ^^
จากที่ผมสรุปเนื้อหาสาระสำคัญก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆดังนี้
1 การวิเคราะห์ Macro Fund Flow
2 การวิเคราะห์ Micro Fund Flow
3 การนำมากำหนดกลยุทธ์เพื่อการลงทุน
1. MACRO FUND FLOW

1.1 ศึกษา Six stages of business cycle จากรูปที่ post ไว้บนสุดนะครับ
Stage 1
1.2 การไหลของเงินในระบบเศรษฐกิจ มาจาก 2 ส่วนด้วยกัน
(1) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้ไปจับจ่ายกัน แล้วเราก็มาวิเคราะห์ GDP กัน GDP เกิดจาก
GDP = C + I + G + NE
C = การใช้จ่ายในครัวเรือน consumption
I = ภาคการลงทุน Investment
G = การลงทุนของภาครัฐ Government Spending
NE =การส่งออกสุทธิ Net Export หรือ X(การส่งออก) – m(การนำเข้า)
(2) เงินส่วนเกินจะถูกนำมาลงทุนในรูปแบบต่างๆ
updating

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *