หลักการลงทุน 21 ข้อ (บทความ)

หลักการลงทุน 21 ข้อ (บทความ)

บทความนี้ผมไปเจอมานานมากแล้ว ไม่รู้เป็นของใคร เลยไม่ได้ทำ link ไปให้ ก็ขออนุญาตนำมาให้เพื่อนๆอ่าน เห็นว่ามีประโยชน์มาก

*** เก็บมาฝากครับ ***
หลักการลงทุน
1 จำนวนเงินลงทุน จงแบ่งเงินลงทุนเป็นสิบส่วนเท่า ๆ กัน และอย่าลงทุนซื้อหรือขายเกินหนึ่งในสิบของเงินลงทุนในการซื้อขายแต่ละครั้ง
2 ใช้คำสั่ง stop orders ควรป้องกันการลงทุนโดยการตั้ง stop orders 3-5 ช่วง ต่ำกว่าราคาที่ซื้อหรือสูงกว่าราคาที่ขาย
3 อย่าซื้อหรือขายเกินตัว เพราะจะเป็นการฝ่าฝืนกฎเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนในข้อ 1
4 อย่าปล่อยให้กำไรกลายเป็นขาดทุน หลังจากที่ท่านมีกำไร 3 ช่วงหรือมากกว่านั้น จงยกระดับ stop order ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ขาดทุน
5 อย่าเริ่มก่อนแนวโน้ม อย่าซื้อหรือขายถ้าท่านยังไม่แน่ใจในแนวโน้มตามแผนภูมิของท่าน
6 เมื่อสงสัย ให้ออกจากตลาดและอย่าเข้าตลาด ถ้ายังสงสัย
7 จงอย่าใช้ราคาเฉพาะ ทั้งการซื้อและการขาย จงใช้ราคาตลาด
8 อย่าขายทิ้งโดยไม่มีเหตุผลที่ดี จงใช้ stop order เพื่อป้องกันกำไรหดหาย
9 จงสะสมกำไรไว้หลังจากที่ท่านประสบความสำเร็จและมีกำไรติดต่อกันหลาย ๆ ครั้ง จงสำรองส่วนกำไรนี้ไว้ต่างหากเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินหรือตอนที่มีการตื่นตระหนก
10 อย่าซื้อเพียงแต่เพื่อจะเอาเงินกำไร
11 อย่าเฉลี่ยการขาดทุน เพราะนี่เป็นความผิดที่เลวร้ายที่สุดที่นักล่าทองคำอาจทำได้
12 อย่าออกจากตลาดเพียงเพราะว่าท่านหมดความอดทนหรือเข้าตลาดเพียงเพราะว่าท่านไม่อยากรอ
13 จงหลีกเลี่ยงการขายเพื่อเอากำไรแต่น้อยและยอมขาดทุนมาก
14 จงอย่ายกเลิกคำสั่ง stop order ที่ท่านสั่งตอนที่ท่านซื้อขายทองคำนั้น
15 จงหลีกเลี่ยง การเข้าและออกจากตลาดบ่อยเกินไป
16 จงพร้อมที่จะขาย เช่นเดียวกับซื้อ และยึดวัตถุประสงค์ในการทำกำไรให้แน่วแน่
17 จงอย่าซื้อเพียงเพราะราคาต่ำและอย่าขายเพียงพราะคิดว่าราคาสูง
18 จงระวังการปิระมิดในจังหวะที่ผิด จงรอจนกระทั่งเริ่มมีการซื้อขายมากและระดับราคาได้วิ่งขึ้นผ่านระดับต้านทานก่อนที่จะซื้อเพิ่ม และรอจนกระทั่งราคาได้วิ่งตกต่ำกว่าระดับจำหน่ายจ่ายแจกก่อนที่จะขายเพิ่มขึ้น
19 อย่าป้องกันการขาดทุนในทองคำที่ซื้อมาโดยการยืมทองคำจากคนอื่นมาขายไปก่อน จงขายทองคำที่ซื้อมาไปในราคาตลาดและยอมรับการขาดทุนเพื่อคอยโอกาสครั้งต่อไป
20 อย่าเปลี่ยนสถานภาพการลงทุนในตลาดโดยไม่มีเหตุผลที่ดี เมื่อท่านตัดสินใจซื้อหรือขายแล้ว จงให้โอกาสมันตามเหตุผลที่ดีบางประการหรือตามแผนที่กำหนดไว้ อย่าเพิ่งขายออกไปจนกว่าจะมีสัญญาณบอกว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนทิศทาง
21 จงหลีกเลี่ยงการเพิ่มพอร์ทหลังจากที่ท่านประสบความสำเร็จและมีผลกำไรมาเป็นระยะเวลานาน

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *